Ceník

Hodinová návštěva:    490 kč

První návštěva vždy obsahuje seznámení se s obtížemi a potřebami klienta. Dále odborné vyšetření s cílem najít příčinu potíží a následná léčba.

Léčba sestává z uvolňovacích technik - masáže, asistovaný strečink, baňkování, tape, mobilizace apod. Dalšími možnostmi k úpravě stavu se využívá aktivní cvičení buď přímo v ordinaci, či v rámci domácího cvičení.

Další návštěvy obsahují průběžnou kontrolu stavu, zpětnou vazbu, preventivní terapii, či léčbu akutně vzniklých dalších potíží.